Is standaardopslag
wel veilig genoeg?
Uw belangrijke archieven
horen toch niet op straat?
Overleeft uw archief
de bewaarplicht?

Over archiefopslag

Al onze archiefopslagruimten zijn volledig geconditioneerd en beschermen uw archief tegen vocht, brand, schimmel en stof. Door onze professionele beveiligingssystemen zijn uw archieven ook beschermd tegen diefstal en beschadiging. Vaak worden opgeslagen archieven lange tijd niet gecontroleerd waardoor stof, vocht en schimmels vrij spel krijgen. Meer dan eens worden onvervangbare dossiers dan onherstelbaar beschadigd. Bij Schipper Safestore is het mogelijk om brandveilige, besloten depots te huren in onze geconditioneerde opslagruimten waardoor u verzekerd bent van discretie, veiligheid en bewaking.

Volledig gecertificeerd

Sinds 1 april 2010 is de nieuwe archiefregeling van kracht; deze vervangt onder andere regeling 13 (bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen). Naast meer prestatiegerichte eisen wordt er in deze nieuwe regeling extra aandacht besteed aan de naleving van regelgeving. 

Professionele datavernietiging

Naast professionele, beveiligde opslag kunnen we ook professioneel en discreet de vernietiging van data voor u uit handen nemen, zowel bij gedrukte als digitale archieven. Wij laten de datavernietiging professioneel uitvoeren door een gecertificeerd en bevoegd bedrijf waardoor uw data gegarandeerd volledig wordt vernietigd. Neem contact met ons op voor meer informatie of lees meer over datavernietiging.

  • 24/7 professioneel beveiligd
  • Brandveilige opslag
  • Gescreende medewerkers
  • Beveiligde haal- en brengservice
  • Hacker- proof
  • Hooggelegen beveiligde opslag
  • Geconditioneerde kluiskamers
  • Maatwerk opslagoplossingen
  • Waarborgen bedrijfscontinuiteit

OFFERTE

GEDURENDE DE GEHELE BEWAARPLICHT

Regelmatig dienen bedrijven zich te houden aan lange bewaarplicht- termijnen. Door uw archieven veilig op te slaan bij Schipper Safestore verzekert u zich van een onbezorgde bewaartermijn!

GECONDITIONEERDE ARCHIEFOPSLAG

U wilt niet elke dag om hoeven kijken naar de opslag van uw belangrijke archieven. Bij Schipper Safestore bent u verzekerd van de veiligste opslagoplossing en heeft u op verzoek altijd toegang tot uw documenten.

 

SCHIPPER SAFESTORE
BIEDT 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK GECONDITIONEERDE EN BEVEILIGDE OPSLAG VOOR BEDRIJVEN