Is standaardopslag
wel veilig genoeg?
Uw belangrijke archieven
horen toch niet op straat?
Overleeft uw archief
de bewaarplicht?

Waarom archiefopslag?

Voor veel reguliere archieven geldt een bewaarplicht van enkele jaren. Daarnaast dienen historische archieven met het oog op de lange termijn veilig te worden opgeslagen. Deze archieven hebben vaak een grote historische waarde en zijn onvervangbaar. Veel van deze archieven hebben een groot volume waarvoor de ruimte ter plekke niet beschikbaar is; en als deze ruimte er al is, dan niet beveiligd en geconditioneerd. Voor langere tijd veilig extern opslaan in geconditioneerde ruimten biedt bij capaciteitsproblemen uitkomst.

Unieke archieven

Er zijn legio archieven te noemen die in hun vorm uniek zijn en volledig en onbeschadigd dienen te blijven. Te denken valt aan waardevolle stadsarchieven, medische archieven of collecties patenten, octrooien of akten. Documentatie waarvan de originelen uniek zijn en veelal digitaal niet voorhanden zijn. Voor deze unieke documentatie biedt Schipper Safestore de veiligste, geconditioneerde opslagoplossing in de vorm van maatwerk.

  • 24/7 professioneel beveiligd
  • Brandveilige opslag
  • Gescreende medewerkers
  • Beveiligde haal- en brengservice
  • Hacker- proof
  • Hooggelegen beveiligde opslag
  • Geconditioneerde kluiskamers
  • Maatwerk opslagoplossingen
  • Waarborgen bedrijfscontinuiteit

OFFERTE

GEDURENDE DE GEHELE BEWAARPLICHT

Regelmatig dienen bedrijven zich te houden aan lange bewaarplicht- termijnen. Door uw archieven veilig op te slaan bij Schipper Safestore verzekert u zich van een onbezorgde bewaartermijn!

GECONDITIONEERDE ARCHIEFOPSLAG

U wilt niet elke dag om hoeven kijken naar de opslag van uw belangrijke archieven. Bij Schipper Safestore bent u verzekerd van de veiligste opslagoplossing en heeft u op verzoek altijd toegang tot uw documenten.

 

SCHIPPER SAFESTORE
BIEDT 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK GECONDITIONEERDE EN BEVEILIGDE OPSLAG VOOR BEDRIJVEN