Wat betekent brand voor
uw bedrijfscontinuïteit?
Ligt uw belangrijke data
op 20 meter boven NAP?
Heeft u 35 jaar
ervaring in veiligheid?

Waterrisico's nemen snel toe

Een verontrustend artikel in de Volkskrant: de toekomstige risico’s voor watergevoelige gebieden zoals havensteden en lage landen zullen de komende jaren significant toenemen. De Wereldbank waarschuwt dat de kosten voor het bestrijden van wateroverlast snel zullen toenemen, oplopend tot meer dan een biljoen dollar in 2050. Bij deze berekening is uitgegaan van diverse scenario’s: geen stijging van de zeespiegel in 2050, een stijging met 20cm en een stijging met 40cm. Behalve door de stijging van de zeespiegel kan de wateroverlast ook toenemen door gronderosie en sociaaleconomische factoren als bevolkingsgroei.

In een land als Nederland zijn we vanzelfsprekend extreem gevoelig voor de gevolgen van water. Ondanks dat we pioniers zijn op het gebied van het bestrijden van wateroverlast vormen de vele lager gelegen delen van ons een land een groot risicogebied. Dergelijke verontrustende berichten wakkeren de discussie over de gevolgen hiervan voor datacentra in West- Nederland en de fysieke opslag van data weer aan. De grootste economische activiteit in Nederland is immers geclusterd in het westen, waar ook het overgrote deel van onze dataservers zijn gesitueerd. Een risicogebied wanneer het aankomt op waterschade. Gelukkig zijn er alternatieve, veiligere opslag- oplossingen.

Bij Schipper Safestore hebben we geen last van wateroverlast. Ook al zou het minst gunstige scenario van de Wereldbank zich voltrekken. Afgezien van Limburg ligt onze beveiligde opslag op het hoogste punt van Nederland: 20 meter boven NAP. Bent u voor de opslag van uw onmisbare, fysieke data op zoek naar een veilige opslaglocatie met minimale risico’s? Dan biedt Schipper Safestore uitkomst. Maximaal beveiligd en waterproof. 

Link naar originele artikel

 

Terug naar nieuwsoverzicht >>